Kur'an se sastoji od 114 sura (poglavlja) i podijeljen je na 30 džuzeva.

Suru ili džuz, možeš čitati i poslušati.

Naravno, audio "Prijevod Kur'ana a.š. - Besim Korkut", možeš preuzeti OVDJE (sa našeg servera, .rar datoteka)

ili na MediaFire serveru (.mp3 datoteka). mediafire+adfly

NAPOMENA: Prilikom čitanja ili učenja Kur'ana potrebno je imati abdest (perzijski ab=voda; dest=ruka).

O načinu uzimanja abdesta možeš vidjeti klikom na link:

ABDEST

 
  PODJELA SURA PO DŽUZEVIMA:

SURA:

DŽUZ:
 1. Al - Fatiha (Pristup)
 2. Al - Baqara (Krava)
 1. Al - Baqara (Krava)
 1. Al - Baqara (Krava)
 2. Ali 'Imran (Imranova porodica)
 1. Ali 'Imran (Imranova porodica)
 2. An - Nisa' (Žene)
 1. An - Nisa' (Žene)
 1. An - Nisa' (Žene)
 2. Al - Ma'ide (Trpeza)
 1. Al - Ma'ide (Trpeza)
 2. Al - An'am (Stoka)
 1. Al - An'am (Stoka)
 2. Al - A'raf (Bedemi)
 1. Al - A'raf (Bedemi)
 2. Al - Anfal (Plijen)
 1. Al - Anfal (Plijen)
 2. At - Tawba (Pokajanje)
 1. At - Tawba (Pokajanje)
 2. Yunus (Junus)
 3. Hud (Hud)
 1. Hud (Hud)
 2. Yusuf (Jusuf)
 1. Yusuf (Jusuf)
 2. Ar - Ra'd (Grom)
 3. Ibrahim (Ibrahim)
 1. Al - Higr (Hidžr)
 2. An - Nahl (Pčele)
 1. Al - Isra' (Noćno putovanje)
 2. Al - Kahf (Pećina)
 1. Al - Kahf (Pećina)
 2. Maryam (Merjema)
 3. Ta - Ha (Taha)
 1. Al - Anbiya' (Vjerovjesnici)
 2. Al - Hagg (Hadždž)
 1. Al - Mu'minun (Vjernici)
 2. An - Nur (Svjetlost)
 3. Al - Furqan (Furkan)
 1. Al - Furqan (Furkan)
 2. Aš - Šu'ara (Pjesnici)
 3. An - Naml (Mravi)
 1. An - Naml (Mravi)
 2. Al - Qasas (Kazivanje)
 3. Al - 'Ankabut (Pauk)
 1. Al - 'Ankabut (Pauk)
 2. Ar - Rum (Bizantinci)
 3. Luqman (Lukman)
 4. As - Sagda (Padanje ničice)
 5. Al - Ahzab (Saveznici)
 1. Al - Ahzab (Saveznici)
 2. Saba' (Saba)
 3. Fatir (Stvoritelj)
 4. Ya Sin (Jasin)
 1. Ya Sin (Jasin)
 2. As - Saffat (Redovi)
 3. Sad (Sad)
 4. Az - Zumar (Skupovi)
 1. Az - Zumar (Skupovi)
 2. Al - Mu'min (Vjernik)
 3. Fussilat (Objašnjenje)
 1. Fussilat (Objašnjenje)
 2. Aš - Šura (Dogovaranje)
 3. Az - Zuhruf (Ukras)
 4. Ad - Duhan (Dim)
 5. Al - Gatiya (Oni koji kleče)
 1. Al - Gatiya (Oni koji kleče)
 2. Al - Ahqaf (Ahkaf)
 3. Muhammad (Muhammed)
 4. Al - Fath (Pobjeda)
 5. Al - Hugurat (Sobe)
 6. Qaf (Kaf)
 7. Ad - Dariyat (Oni koji pušu)
 1. Ad - Dariyat (Oni koji pušu)
 2. At - Tur (Gora)
 3. An - Nagm (Zvijezda)
 4. Al - Qamar (Mjesec)
 5. Ar - Rahman (Milostivi)
 6. Al - Waqi'a (Događaj)
 7. Al - Hadid (Gvožđe)
 1. Al - Mugadala (Rasprava)
 2. Al - Hašr (Progonstvo)
 3. Al - Mumtahina (Provjerena)
 4. As - Saff (Bojni red)
 5. Al - Gumu'a (Petak)
 6. Al - Munafiqun (Licemjeri)
 7. At - Tagabun (Samoobmana)
 8. At - Talaq (Razvod braka)
 9. At - Tahrim (Zabrana)
 1. Al - Mulk (Vlast)
 2. Al - Qalam (Kalem)
 3. Al - Haqqa (Čas neizbježni)
 4. Al - Ma'arig (Stepeni)
 5. Nuh (Nuh)
 6. Al - Ginn (Džini)
 7. Al - Muzzammil (Umotani)
 8. Al - Muddattir (Pokriveni)
 9. Al - Qiyama (Smak svijeta)
 10. Ad - Dahr (Vrijeme)
 11. Al - Mursalat (Poslani)
 1. An - Naba' (Vijest)
 2. An - Nazi'at (Oni koji čupaju)
 3. 'Abasa (Namrštio se)
 4. At - Takwir (Prestanak sjaja)
 5. Al - Infitar (Rascjepljenje)
 6. Al - Mutaffifun (Oni koji pri mjerenju zakidaju)
 7. Al - Inšiqaq (Cijepanje)
 8. Al - Burug (Sazviježđa)
 9. At - Tariq (Danica)
 10. Al - A'la (Svevišnji)
 11. Al - Gašiya (Teška nevolja)
 12. Al - Fagr (Zora)
 13. Al - Balad (Grad)
 14. Aš - Šams (Sunce)
 15. Al - Layl (Noć)
 16. Ad - Duha (Jutro)
 17. Al - Inširah (Širokogrudnost)
 18. At - Tin (Smokva)
 19. Al - 'Alaq (Ugrušak)
 20. Al - Qadr (Noć Kadr)
 21. Al - Bayyina (Dokaz jasni)
 22. Az - Zilzal (Zemljotres)
 23. Al - 'Adiyat (Oni koji jure)
 24. Al - Qari'a (Smak svijeta)
 25. At - Takatur (Nadmetanje)
 26. Al - 'Asr (Vrijeme)
 27. Al - Humaza (Klevetnik)
 28. Al - Fil (Slon)
 29. Qurayš (Kurejšije)
 30. Al - Ma'un (Davanje u naručje)
 31. Al - Kawtar (Mnogo dobro)
 32. Al - Kafirun (Nevjernici)
 33. An - Nasr (Pomoć)
 34. Al - Lahab (Plamen)
 35. Al - Ihlas (Iskrenost)
 36. Al - Falaq (Svitanje)
 37. An - Nas (Ljudi)
 
     
  © HAMAJLIJA TALISMAN AMULET VRH STRANICE